miercuri, 10 octombrie 2012

RAEI publicRAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. crt
Activităţi
Tipul  de activitate
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare


1
Amenajarea claselor pentru cele trei grupe pregatitoare, a grupului sanitar aferent acestora, precum si dotarea cu material didactic si mobilier.


3. Intervenţii / activităţi privind baza materială şi dotarea
ACTIVITATEA
·         Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii
REZULTATUL
·         Participarea la activitati desfasurate si organizate cu elevii claselor pregatitoare
01.09 2012Administrator
Director
Adminstrator financiarRealizat total
Comentarii:
  • Realizat   în proporţie de 100%
  • S-a observat ca ideea amenajarii acestor spatii este binevenita si ca este imperios necesar, continuarea demersului.

2

Participarea la cursul de formare „Cariera de succes in invatamant”

4. Intervenţii / activităţi privind resursa umană
     ACTIVITATEA
·         Participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională
REZULTATUL
·         Creşterea numărului de ore predate de cadre didactice calificate

An scolar 2011-2012


Responsabil comisie de formare continua
Responsabili de comisii si catedre
Director adjunct
Director

Realizat total
Comentarii:
  • S-a realizat in proportie de 100% anul acesta, urmand sa finalizeze cursurile inca 10 cadre didactice, anul scolar 2012-2013.

RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.
Nr. crt
Activităţi
Tipul  de activitate
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
1
Propuneri de optonal la nivelul fiecarei catedre, afisarea  lor la avzierul scolii, in spatiul amenajat din scoala si  pe site-ul scolii.
Intalniri metodice la nivelul catedrelor
Imbunatatirea ofertei scolare
Februarie-Martie 2013
Responsabilii de catedre si comisii
Numarul de programe scolare
2.
Realizarea grupelor de optonal T.I.C.
Prezentarea avantajelor optarii pentru cursurile optionale T.I.C.
Participarea unui numar cat mai mare de elevi pentru optionalul T.I.C.
Sfarsitul anului  scolar 2013
Directorul adjunct
Numarul de
 elevi inscrisi la cursurile de T.I.C.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu