miercuri, 10 octombrie 2012

Oferta scolii


OFERTA ŞCOLII PRIVIND
 ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI

Invatamantul primar si gimnazial sunt trepte ale sistemului de invatamant supuse unor multiple transformari in raport cu mutatiile din sfera economico-sociala si care impun satisfacerea nevoilor de educatie pentru membrii comunitatii, cat si satisfacerea nevoilor fiecarui elev de a se simti competent in cel putin un domeniu de activitate cu responsabilitati de grup dar si cu personalitate autonoma ci creativa in orice actiune intreprinsa.
Scoala, ca organizatie furnizoare de educatie, are sarcina de a realiza un proces instructiv-educativ de calitate care sa asigure dezvoltarea personala si profesionala a elevilor si bunastarea societatii, dezvoltarea sa durabila.
Pentru realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate, unitatea si-a propus urmatoarele tinte strategice :
Ø  reconsiderarea managementul la nivelul scolii si al clasei din perspectiva egalizarii sanselor si asigurarii realizarii obiectivelor propuse ;
Ø  formarea cadrelor didactice pentru utilizarea calculatorului in procesul de predare-invatare ;
Ø  formarea corpului profesoral in vederea aplicarii metodelor active de grup ;
Ø  crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti elevii ;
Ø  atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale ;
Realizarea tintelor strategice presupune dezvoltarea urmatoarelor domenii functionale :
 • dezvoltarea curriculara;
 • dezvoltarea resurselor umane;
 • dezvoltarea resurselor financiare si a bazei materiale;
 • dezvoltarea relatiilor comunitare.
Cu privire la dezvoltarea curriculara, scoala, ca organizatie furnizoare de educatie, si-a propus :
*      analiza atenta a programelor scolare si metodologiilor de aplicare a  acestora in raport cu nivelul de pregatire al cllasei si pe discipline de invatamant ;
*      alegeerea obiectiva a manualelor scolare in raport cu nivelul claselor ;
*      stabilirea unor strategii didactice corespunzatoare atingerii obiectivelor generale si specifice si folosirea eficienta a mijloacelor de invatamant;
*      reinoirea permanenta a punctului de documentare din cadrul bibliotecii scolare pentru asigurarea unei consultante corespunzatoare in probleme de curriculum personalului didactic si parintilor;
*      monitorizarea aplicarii instrumentelor de evaluare in asa fel incat sa se poata obtine o evaluare obiectiva, continua si unitara cu respectarea standardelor si a standardelor de performanta ;
*      monitorizarea si evaluarea procesuluii educativ ;
*      desfasurarea unor actiuni extracurriculare cu multiple valente instructiv-educative;
*      orientarea scolara si profesionala a elevilor in functie de noile cerinte ale societatii, de posibilitatile intelectuale si de oferta liceelor si grupurilor scolare;
*      capacitarea familiei intr-un permanent demers formativ, educativ care sa sprijine demersul didactic.Pentru exemplificare, pentru anul scolar 2012-2013 oferta curriculara a scolii a cuprins si urmatoarele aspecte :
Clasele pregătitoare:75 locuri
            3 clase

Clasele I: 100 locuri
IA – Vanţu Maria, profesor pentru învăţământul primar Gr.I
IB – Balosache Dorina, profesor pentru învăţământul primar Gr.I
IC – Gavrilă Elena, profesor pentru învăţământul primar Gr.I
ID – Popescu Mirela, profesor pentru învăţământul primar Gr.I

Clasele a V-a  - 120 locuri
VA – diriginte Ghiţă Otilia
VB – diriginte Nicola Florina
VC – diriginte Cazacu Lidia
VD – diriginte Ulăreanu Eugenia

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII:

 1. English-My new friend – lb engleza cls a-III-a – 1an – o ora ape saptamana
 2. Comunicarea in situatii concrete – lb romana cls I  – 1an – o ora ape saptamana
 3. Traista cu povesti – lb romana cls I  – 1an – o ora ape saptamana
 4. Traistuta fermecata- lb romana cls I - 1an – o ora ape saptamana
 5. Matematica distractiva – matematica –cls a II a – o ora ape saptamana
 6. Fii intelligent –matematica si stiinte- cls a III a – o ora ape saptamana
 7. Matematica distractiva – matematica –cls a III a – o ora ape saptamana
 8. Lumea lui Mate – matematica –cls a III a – o ora ape saptamana
 9. Lumea lui Mate – matematica –cls a IV a – o ora ape saptamana
 10. Prin lumea lui Mate– matematica –cls a IV a – o ora ape saptamana
 11. Matematica naturii - matematica si stiinte- cls a IV a – o ora ape saptamana
 12. Traditii si obiceiuri locale- cultura civica - cls a IV a – o ora ape saptamana
 13. Prietenul meu Mate- matematica –cls a II a – o ora ape saptamana
 14. Prietenul meu Mate- matematica –cls a III a – o ora ape saptamana
 15. Matematica literara- transdisciplinar–cls a II a – o ora ape saptamana
 16. Lumea din jurul meu- transdisciplinar–cls a II a – o ora ape saptamana
17.  Caleidoscop matematic – matematica –cls a-V-a -1 an-1  ora pe saptamana
18.  Universul cunoasterii – geografie- cls a-V-a -1 an-1 ora pe saptamana
19.  File de lectura –lb romana -1 an-1 ora pe saptamana
20.  Europa mai aproape – cultura civică – cls a –VI-a-1 an-1 ora pe saptamana
21.  Fizica este viata- fizica-cls a VII –a -1 an-1 ora pe saptamana
22.  Stories and movies a wonderful word - cls a VII –a -1 an-1 ora pe saptamana
23.  Chimia ,mediul si viata – chimie - cls a VII –a -1 an-1 ora pe saptamana
24.  Receptarea si interpretarea textului literar-lb romana - cls a VII –a -1 an-1 ora pe saptamana
25.  Tehnici decorative-  cls a –VI-a-1 an-1 ora pe saptamana
26.  Drama without tears- cls V- VIII-1 an-1 ora pe saptamana
27.  Divizibilitatea numerelor - matematica–VI-a-1 an-1 ora pe saptamana
28.  Complement de geometrie plana -matematica–VII-a-1 an-1 ora pe saptamana
29.  Complement de geometrie plana -matematica–VIII-a-1 an-1 ora pe saptamana
30.  Start media-transdisciplinar- VI-a-1 an-1 ora pe saptamana
31.  Teatru şcolar “Sus Cortina” – clasa pregătitoare an-1 oră pe săptămână
32.  “English my love” – clasa pregătitoare an-1 oră pe săptămână

CLASA
NUMĂR CLASE
NUMAR ELEVI
Nr.mediu elevi/clasă
Pregătitoare
3
77
25,6
I
4
109
27,25
II
5
121
24,5
III
4
126
31,5
IV
4
91
22,75
TOTAL C.P.-IV
20
525
26,25
V
4
110
27,5
VI
5
134
26,8
VII
4
117
29,25
VIII
4
110
27,5
TOTAL V-VIII
17
471
27,70


Echipa Scolii
 • Director –prof. Genoveva-Mihaela IOANA
 • Director adjunct – prof.Marinela DRĂGHICI
 • Consilier pentru proiecte şi programe şcolare şi extracurriculare – prof. Cornelia PĂTRU
-Învăţători 20-  18 titulari, 2 suplinitori din care:
                                                -16 au gradul didactic I
                                                -1 are gradul didactic II
                                                - 1 are definitivat
                                                - 2 sunt stagiari
-Profesori: 35 – 32 titulari ai şcolii, 3 detaşaţi, din care:
                                                -28 au gradul didactic I
                                                -3 au gradul didactic II
                                                -3 are definitivat
                                                - 1 stagiar
statut
Stagiar
DEF
I
II
Total
cumul


1

1
det

2
1
3
suplin
2
1
3
titular
1
1
42
4
48
Total
3
4
44
4
55
Calitatea personalului didactic:
 • Calificat : 100%
 • Mentori conform LEN: 6 profesori
 • Formatori la nivel local: 5
 • Formator naţional: 3
 • Metodişti: 19

In realizarea schemelor orare s-a avut in vedere nivelul fiecarei clase.
La un numar mare de clase si discipline de invatamant s-a optat pentru curriculum aprofundat.

Cu privire la dezvoltarea resurselor umane, scoala si-a propus :
Ø  respectarea normelor legislative cu privire la constituirea claselor ;
Ø  realizarea unei incadrari corespunzatoare la toate nivelurile si disciplinele de invatamant ;
Ø  asigurarea dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice ;
Ø  identificarea faptelor care motiveaza fiecare individ in cadrul organizatiei in vederea elaborarii unei strategii specifice, orientate catre imbunatatirea performantei individuale.
Ø  Realizarea unei evaluari obiective, consecvente, periodice a personalului didactic;
Ø  Monitorizarea participarii la programe de formare si autoformare continua in specialitate ;
Ø  Incurajarea muncii in echipa.

Cu privire la dezvoltarea resurselor materiale si financiare :
v  asigurarea resurselor materiale si financiare corespunzatoare derularii activitatii la nivelul de calitate impus de standardele de pregatire ;
v  atragerea de resurse extrabugetare pentru dotarea scolii cu aparatura electronica si imbogatirea fondului de carte ;
v  stimularea elevilor cu rezultate deosebite la invatatura ;
v  stabilirea prioritatilor in utilizarea resurselor financiare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu