miercuri, 19 octombrie 2011

TEZE an şcolar 2011-2012

EXTRAS DIN O.M.E.C.T.S. 579321/ 14.10.2011

Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011.
Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la 25 mai 2012.
În semestrul al II-lea, la clasa a VIII-a, tezele se vor suine până la data de 18 mai 2012.

Pentru anul şcolar 2011-2012 lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) este 
CLASE
DISCIPLINE
a V-a, a VI-a, a VII-a
Limba şi literatura română
Matematică
a VIII-a
Limba şi literatura română
Matematică
Istorie/ Geografie la alegere
Prin urmare, până pe data de 24 octombrie 2011 se înregistrează la secretariat, de către fiecare diriginte al claselor a VIII-a, tabel nominal cu elevii claselor a VIII-a în care să precizeze ce aleg pentru teză: Istorie sau Geografie, cu semnătura elevului. Această alegere rămâne valabilă şi pentru semestrul al II-lea.

Perioada de teze semestrul I:                 17-30 noiembrie 2011
Perioada de teze semestrul al II-lea:      14-25 mai 2012 – clasele V-VII
      7-8 mai 2012 – clasele a VIII-a